Szkoa przyjazna uczniom z dysleksj

           Od dwch lat nauczyciele polonici - bibliotekarze Pani Ewa Balcerzak i Pani Aleksandra Adamiak realizuj program rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji „ORTOGRAFFITI”. Celem Programu jest pomoc uczniom, ktrzy maj trudnoci w nauce ortografii lub specyficzne trudnoci w uczeniu si, objawiajce si dysleksj, dysgrafi lub dysortografi.

           Od wrzenia nowego roku szkolnego 2009/2010 zajcia dla uczniw, ktrzy zainteresowani s nabywaniem i doskonaleniem umiejtnoci poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem bd odbyway si w bibliotece szkolnej raz w tygodniu.

                                                                                                               Serdecznie zapraszamy
                                                                                                                       Ewa Balcerzak
                                                                                                                Aleksandra Adamiak