KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

Projekt wspófinansowany  przez Uni Europejsk w ramach rodków
Europejskiego Funduszu Spoecznego

KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

dotyczc  praktyki zawodowej odbytej w Turcji

w ramach Projektu:  „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci - A Ticket to the Future”

 

15 wrzenia zosta rozstrzygnity konkurs na indywidualn prezentacj multimedialn – sprawozdanie z zagranicznych praktyk zawodowych w Turcji. Do konkursu przystpili wszyscy uczestnicy praktyk zawodowych w Turcji. Wszystkie prace speniay warunki regulaminu konkursu. Prace konkursowe oceniaa komisja w skadzie:

Tadeusz Burczyk

Dyrektor ZSE

Stanisawa Gb-Brandt

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

Lucyna Bieliska

wychowawca klasy

Elbieta Szulca

wychowawca klasy

Dawid Niemczyk

nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

Margareta Moritz

koordynator projektu

Zgodnie z regulaminem jurorzy brali pod uwag ponisze kryteria:

 

Wedug jurorów najlepsz prac okazaa si prezentacja wykonana przez Dominik Krause.  Wyróniono dodatkowo dwie kolejne prezentacje: Michaliny Mazur oraz Pawa Szulc. Nagrodzona praca zostanie umieszczona na stronie ZSE.

Autorzy najlepszych prac konkursowych  wykazujc si umiejtnociami dokumentowania, stworzyli bardzo dobre i ciekawe materiay, które z powodzeniem mog by wykorzystane do popularyzacji projektu.

 

Margareta Moritz