KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

Projekt wspófinansowany  przez Uni Europejsk w ramach rodków
Europejskiego Funduszu Spoecznego

KONKURSU NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

dotyczc  praktyki zawodowej odbytej w Turcji

w ramach Projektu:  „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci - A Ticket to the Future”

25 czerwca zosta rozstrzygnity konkurs na grupow prezentacj multimedialn – sprawozdanie z zagranicznych praktyk zawodowych w Turcji. Do konkursu przystpili wszyscy uczestnicy praktyk zawodowych w Turcji. Wszystkie prace speniay warunki regulaminu konkursu. Prace konkursowe oceniaa komisja w skadzie:

Zgodnie z regulaminem jurorzy brali pod uwag ponisze kryteria:

Najwicej punktów uzyskaa praca grupy uczniów z hotelu Kuzucular Park Hotel wykonana pod nadzorem Pauliny Szulc. Nagrodzona praca zostanie umieszczona na stronie ZSE.

 Margareta Moritz