Wywiad z uczniami po odbyciu praktyk zawodowych w Turcji

Projekt wspófinansowany  przez Uni Europejsk w ramach rodków
Europejskiego Funduszu Spoecznego

Wywiad z uczniami po odbyciu praktyk zawodowych w Turcji w ramach  Projektu:  „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem    do przyszoci - A Ticket to the Future”  

 

Uczniowie biorcy udzia w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsugi Turystycznej biletem do przyszoci - A Ticket to the Future” po powrocie z Turcji wypowiedzieli si na temat odbywanych tam praktyk zawodowych. Uczennica Marta Szymichowska z klasy IV Tc przeprowadzia wywiad z kilkoma osobami uczestniczcymi w tych praktykach. Uczniowie wypowiedzieli si na temat projektu, rekrutacji, hoteli, w których odbyway si praktyki, wykonywanych czynnoci i wspópracy z pracownikami. Wypowiedzieli si równie na temat czasu wolnego spdzanego w Turcji, odbywanych wycieczkach oraz rezultatach caego projektu. Ogldajc materia filmowy wida zadowolenie uczniów z odbytych praktyk zawodowych w Turcji i nutk tsknoty za tym co si skoczyo.

Dzikuj uczniom klasy III Ti: Dawidowi Osowskiemu, Krystianowi Romanowskiemu
i Mateuszowi Rombalskiemu za techniczn realizacj materiau filmowego, staystom za udzia w przedsiwziciu: Sebastianowi Szynalewskiemu, Magorzacie Czykierda, Patrykowi Lehmann, Martynie Raszeja, Paulinie Szulc, Paulinie Puchua, Karolinie Gerigk oraz Marcie Szymichowskiej za przeprowadzenie wywiadu.

Margareta Moritz