Zaj阠ia popo硊dniowe praktykant體 w Turcji.

W czasie wolnym od pracy nadal  organizowane s zaj阠ia podczas których uczniowie poznaj kultur i tradycj tureck oraz uczestnicz w zaj阠iach rekreacyjnych . Mimo deszczowej pogody wybrali秏y si na paintball, kr阦le, piknik w miejscowym parku, gdzie grali秏y z m硂dzie勘 tureck w siatkówk, pi砶 no縩 oraz inne gry i zabawy.  W niedziel odwiedzili秏y tradycyjny bazar turecki, i spotkali秏y si  z nauczycielami i dyrektorem szko硑 partnerskiej w  parku na herbacie.  
Kolejne popo硊dnie to wycieczka na gór Hasan. Mount Hasan - jest to nieaktywny masywny stratowulkan le勘cy w pobli縰 Aksaray. Wulkan ten sk砤da si z dwóch szczytów, z których jeden to szczyt o wysoko禼i 3.253 m i którego krater ma szeroko舵 4-5 km. Powsta on oko硂 7500r p.n.e, a my w ko馽u mieli秏y okazj zobaczy go z bliska. Jad眂 z Aksaray w kierunku wulkanu podziwiali秏y nie tylko pi阫ne widoki ale te 縴cie tureckiej wsi – wypas byd砤 i owiec, transport na os砤ch, ogrodzone uprawy oraz charakterystyczne wiejskie chaty zbudowane na kamieniach pochodz眂ych z pokruszonej lawy. Kr阾ymi, stromymi drogami dojechali秏y na miejsce piknikowe z którego udali秏y si na spacer po terenie wulkanicznym. Wystaj眂e ska硑 i sukulenty to charakterystyczny krajobraz dla tego regionu. Du縴m zaskoczeniem w trakcie wycieczki by napotkany na drodze ó硍. Wypraw uda硂 nam si zako馽zy przed niestety kolejn burz.

 Margareta Moritz