Realizacja programu praktyk w Turcji

W poniedziaek 26 maja 2014 r. po tygodniu odbywania praktyk opiekunki-panie  Magorzata Maruszak oraz Stanisawa Gb- Brandt dokonay kontroli praktyk w kadym z hoteli. Opiekunowie tureccy nie zgaszali adnych negatywnych opinii o praktykantach, byli z nich bardzo zadowoleni, wyraali si o ich pracy bardzo pozytywnie. Sprawdzili dzienniczki praktyk oraz dokonali stosownych wpisów.

Zajcia popoudniowe praktykantów w Turcji

Po  odbyciu praktyk w czasie wolnym organizowane s  róne zajcia -midzy innymi zajcia  sportowe. Najchtniej modzie uczestniczy w rozgrywkach w pik siatkow. W dniu wczorajszym -27 maja nasza druyna rozegraa  mecz z kolegami ze szkoy tureckiej, mecz wygralimy 3:2. Nagrody-sodycze wrczone zostay zarówno dla uczestników rozgrywek, jak i dla kibiców polskich i tureckich. Równie wczoraj rozegrany zosta mecz w pik non przez naszych uczniów oraz przez tureckich pracowników  hotelu, w którym uczniowie odbywaj swoje praktyki . Pomimo wielkiego wysiku naszych chopców i  bardzo dobrej gry Ignacego mecz przegralimy 9:7. Naley podkreli bardzo sympatyczn atmosfer rozgrywek oraz wierne kibicowanie koleanek oraz  pa opiekunek.

Stanisawa Gb-Brandt