Leonardo Da Vinci w Polsce

W dniach 17-21.02.2014 r.  szkoa nasza gocia partnerów z 8 krajów  biorcych udzia w projekcie Leonardo Da Vinci „Beyond Numbers and Borders, An Innovative Approach to Accountancy”. Starogard odwiedzio 28 goci z zagranicy, w tym z Bugarii, Francii, Grecji, Niemiec, Woch, Rumunii, Portugalii i  Turcji. We wtorek w czasie pobytu goci w szkole uczniowie zaprezentowali nasz kraj, nasze miasto, szko oraz przedstawili  prezentacj o sytuacji gospodarczej Polski.

W czasie zwiedzania szkoy przewodnikami byli uczniowie ubrani w stroje stewardes i pilotów z klasy technik obsugi turystycznej - bardzo spodobali si naszym gociom.  Gocie wyraali swój podziw nad estetyk w szkole, bardzo interesowali si piknymi gazetkami, wyposaeniem i umeblowaniem sal lekcyjnych, siowni, sali gimnastycznej. Nauczyciele wszystkich krajów uczestniczyli w lekcji dziaalnoci przedsibiorstwa przygotowanej przez pana Mariusza Beczckiego, za uczniowie brali udzia  w lekcji jzyka angielskiego przygotowanej przez pani Marzen udczak. Dziki uprzejmoci Prezesa firmy „Destylarnia Sobieski” gocie mogli zapozna si z organizacj procesu produkcji  wyrobów alkoholowych. Wieczór spdzilimy na zamku w Gniewie. Uroczysta kolacja z udziaem Starosty Starogardzkiego pana Leszka Burczyka oraz Naczelnika Wydziau Edukacji pana Marka Gabriela poprzedzona bya zwiedzaniem zamku z pochodniami oraz pokazami walk rycerskich. Wszyscy uczestnicy biesiady przebrani w specjalne stroje na okoliczno pobytu w redniowiecznym zamku brali udzia w wietnej zabawie .

Nastpnego dnia - w rod rano gociy nas wadze lokalne w Starostwie: starosta  pan Leszek Burczyk, etatowy czonek zarzdu powiatu pan Patryk Gabriel oraz Naczelnik Wydziau Edukacji pan Marek Gabriel. Na spotkaniu tym rozmawialimy o systemie edukacji w Polsce, szkolnictwie zawodowym oraz o moliwociach absolwentów po ukoczeniu szkoy. Nastpnie pani Patrycja Rama z  Powiatowego Urzdu Pracy przedstawia prezentacj o Europejskim Portalu Mobilnoci Zawodowej „EURES”. Miym akcentem na zakoczenie wizyty w Starostwie byo wrczenie upominków zagranicznym gociom. Równie gocie zwiedzili wystaw monet w ratuszu, podziwiali koció w. Mateusza oraz zapoznali si z funkcjonowaniem Banku Spódzielczego. Prezes Banku pan  Zenon Baski przywita goci, zaprosi do sali konferencyjnej na prezentacje przedstawiane przez pracowników banku. Popoudnie gocie spdzili w Malborku, gdzie zamek krzyacki  wywar na nich ogromne wraenie.

Po powrocie spotkalimy si na hali sportowej w szkole, gdzie odby si mecz w siatkówk -  "Polska – reszta wiata".

W czwartek uczestnicy projektu spdzili dzie w Trójmiecie. Zwiedzilimy Sopot i Stare Miasto w Gdasku. Gocie byli zauroczeni kamieniczkami na Starym Miecie, ulic Monte Casino w Sopocie i piknymi widokami z sopockiego mola. Wieczorem spotkalimy si na uroczystej kolacji podsumowujcej pobyt naszych partnerów w Polsce. Towarzyszya nam Kapela Kociewska, gocie nagradzali gromkimi brawami ich wystpy.

Naley podkreli, e z rk Starosty Starogardzkiego oraz Dyrektora szkoy -  wszyscy uczestnicy Projektu  otrzymali certyfikaty.

W pitek nasi partnerzy wyjechali do swoich pastw-  w czasie poegnania wyraali swe wielkie zadowolenie z pobytu w naszej szkole i w naszym kraju.

Lucyna Szczypior, Stanisawa Gb-Brandt