Uzale縩ienim m體imy Nie

Korzystaj眂 z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wybrali秏y realizacj zaj赕 warsztatowych dla uczniów kl.II  naszej szko硑 z akresu profilaktyki uzale縩ie.

Warsztat poprowadzi砤 Pani Kamila Specht-Iwa駍ka , psycholog.

Podstawowym celem by硂 przekazanie uczestnikom warsztatu  wiedzy i umiej阾no禼i dotycz眂ych mechanizmów powstawania szkód zdrowotnych i psychospo砮cznych zwi眤anych z u縴waniem substancji psychoaktywnych oraz radzenia sobie z problemami 縴ciowymi i emocjonalnymi.