The Human Body Exhibition

W ramach przystpienia naszej szkoy do sieci szkó promujcych zdrowie, mielimy okazj pojecha do Gdaska, aby zwiedzi znan i kontrowersyjn jednoczenie wystaw „THE HUMAN BODY”.  Grupa 60 uczniów wraz z opiekunami wybraa si na wycieczk w pitek, 20 wrzenia 2013 r. Chtnych byo wielu, najbardziej jednak zainteresowani wyjazdem byli przyszoroczni maturzyci, informatycy oraz uczniowie z kierunków technik obsugi turystycznej i technik organizacji reklamy.

Dlaczego uczniowie Ekonomika tak bardzo chcieli obejrze wystaw? Co nimi kierowao? Czysta ciekawo ludzkiej anatomii? Kontrowersyjno pokazywania poddanych zabiegowi plastynacji prawdziwych ludzkich cia? A moe skandal jaki towarzyszy otwarciu tej wystawy? Niektórzy pisali o niej, e to „Pornografia mierci”, odbieranie godnoci czowiekowi. Co moe si podoba w tym artystyczno – edukacyjnym projekcie?

Jak pisz organizatorzy, „celem zaprezentowania anatomii czowieka w tak obrazowy sposób jest próba zachcenia modego pokolenia do wikszej troski o wasne zdrowie i wzmocnienia zainteresowania naukami przyrodniczymi. Niektóre osoby zachci to nawet do studiowania medycyny, a wszyscy zwiedzajcy wystaw zyskaj wiedz o tym, jak funkcjonuje ich ciao oraz w jaki sposób naley o nie dba. Kady bdzie mie moliwo zajrzenia do wntrza ciaa i zobaczenia na wasne oczy, w jaki sposób wpywaj na nas ze nawyki i jak moe nas chroni zdrowy styl ycia. Kady ulegnie fascynacji, jak niesie ze sob moliwo studiowana cudu, którym jest ciao czowieka”. Brzmi intrygujco. A jak byo?

Ekspozycja znajduje si w Garnizonie Kultury, w budynku dawnych koszarów wojskowych. Miejsce zostao odpowiednio przygotowane do eksponatów, które tam goszcz. Cao dzieli si na dziewi sal – dziaów, odpowiadajcych rónym ukadom ciaa od kostnego, poprzez miniowy, nerwowy, ukad krenia, oddechowy, pokarmowy, a po ukad rozrodczy i prezentacj wygldu ludzkiego ciaa po wszczepieniu w nim niezbdnych protez uatwiajcych ycie po urazach – rola medycyny w przyszoci. Czci ekspozycji jest równie galeria opisujca rozwój czowieka od zarodka a do podu. Po wystawie oprowadzaj przyszli lekarze, studenci Wydziau Lekarskiego Gdaskiego Uniwersytetu Medycznego. W zalenoci od wasnych zainteresowa, opowiadaj szeroko o pracy poszczególnych narzdów oraz o tym, jak naley dba o siebie, eby unikn powanych chorób. Najwiksze wraenie zrobia prezentacja puc zdrowego czowieka i skontrastowanych wobec nich puc palacza. Efektem tej wizualizacji by wypeniony pudekami z papierosami pojemnik, do którego mona byo wyrzuca swoje „uzalenienie”. Sdzc po iloci „mieci”, cakiem sporo osób zadeklarowao rzucanie naogu. Poza tym widok wtroby zdrowego czowieka i tego samego organu w stanie zniszczenia – zwanego marskoci wtroby - wywoa pytania o to, jak duo czasu potrzebuje ten narzd na regeneracj. Studentka oprowadzajca jedn z grup artobliwie stwierdzia, e nie wystarczy czas „od imprezy do imprezy”, e wtroba potrzebuje zdecydowanie wicej czasu na odnowienie swych waciwoci. Sporym zainteresowaniem cieszya si take ekspozycja pokazujca rozwój maego czowieka. Obserwacja zarodka, majcego tylko 3 tygodnie, a mimo to posiadajcego ju widoczne takie czci ciaa, jak choby paluszki u rczek i nóek, prowokuje do stawiania pyta o moralne aspekty dokonywania aborcji.

Oprowadzajca nas po wystawie studentka, zapytana o opini dotyczc walorów takiego sposobu eksponowania cia, stwierdzia, e podczas zaj w prosektorium nie oddaje si zmarym takiej czci, jak wida na The Human Body. Oddanie ciaa nauce jest decyzj kadego dawcy, a ju od staroytnoci wiadomo, e „Czowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. eby odpowiednio dba o siebie, trzeba wiedzie jak funkcjonujemy. Jak powiedzia jeden z uczestników wystawy – taka wycieczka wspomaga nauk biologii, a czasami nawet zastpuje kilka teoretycznych lekcji tego przedmiotu.

A wic – jeli kto liczy na skandal i sensacje zwizane z ogldaniem cia – bardzo si na The Human Body zawiedzie. Polecamy j tym, którzy pragn podziwia cud, jakim jest nasze ciao.

[L.B. i A.P.]\