Projekt Leonardo da Vinci w Karditsa w Grecji

W dniach 09-13 wrzenia 2013 roku uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorem szkoy p. Tadeuszem Burczykiem brali udzia w spotkaniu z uczestnikami projektu Leonardo da Vinci „Poza granicami liczb” w Karditsa w Grecji /region Tesalia/.  W wymianie bierze udzia 9 krajów: Francja, Rumunia, Niemcy, Turcja, Wochy, Grecja, Bugaria, Portugalia i Polska. Szko nasz reprezentowa  dyrektor naczelny , trzech nauczycieli: p. Stanisawa Gb-Brandt,  p. Lucyna Szczypior i p. Magorzata Maruszak  oraz dwie uczennice z klasy II Ta:  Daria Jankowska i Agnieszka Formella.

Po prawie 16-godzinnej podróy dotarlimy do Karditsy. Nasza integracja zacza si ju w pierwszym dniu przy wspólnej kolacji.

We wtorek udalimy si do szkoy, w której  zwiedzilimy sale, wyposaenie oraz poznalimy kolegów i koleanki z innych pastw.   Bralimy udzia  w prezentacji o Grecji,   oraz wysuchalimy wykadu z rachunkowoci. Po przerwie uczestniczylimy w prezentacji ciekawego wykadu o sytuacji gospodarczej Grecji na wyszej uczelni technicznej, a take mielimy okazj zobaczy pracownie techniczne. Atrakcj pobytu  w tym dniu w szkole bya  nauka taców greckich (m.in. zorby). Wieczorem udalimy si na kolacj  do restauracji pooonej w górach, gdzie zachwycay nas w dole widoki Karditsy noc.

Kolejnego dnia zwiedzalimy Meteory, czyli  zespó klasztorów „zawieszonych” na wysokich skaach.  Widok jest naprawd zapierajcy dech w piersiach, jechalimy midzy wiszcymi jakby w powietrzu  monastyrami.

Zachwycalimy si te widokiem jeziora Plastiras, które jest jednym z najbardziej malowniczych jezior, pooonym na poudnie od Macedonii. Sztuczne jezioro zaporowe zachwyca kolorem wody i pooeniem - na horyzoncie wida szczyty gór.

W czwartek wybralimy si do Moyzakioy na prezentacj o ochronie rodowiska. Zwiedzilimy muzeum    oraz galeri z piknymi obrazami  tamtejszych artystów. Wieczorem   uczestniczylimy w uroczystej poegnalnej kolacji, w czasie której odbyo si wrczenie certyfikatów dla wszystkich osób biorcych udzia w Projekcie.

Ostatniego dnia wyjechalimy z hotelu  bardzo wczenie rano, aby zwiedzi  stolic  Grecji –Ateny. Miasto to jest najwiksze w Grecji, a jednoczenie jest jednym z najwaniejszych orodków turystycznych Europy, w których znale mona zachowane do dzisiaj zabytki kultury antycznej. Zwiedzilimy Akropol , który jest miejscem, prawdziwie obleganym przez turystów, niezalenie od pory dnia i roku.

Podsumowujc:  W czasie naszej wizyty mielimy okazj pozna wiele piknych miejsc w Grecji,  zapozna si z systemem edukacji, nawiza kontakty z rówienikami ze szkó partnerskich, wspólnie potaczy, spróbowa tradycyjnych potraw greckich oraz pozna greckie obyczaje.

 

Z niecierpliwoci czekamy na kolejny wyjazd do Niemiec oraz na wizyt czonków Projektu    w naszej szkole, która odbdzie si w lutym 2014 roku.

Agnieszka Formella , Daria Jankowska