DEBATA – PROFILAKTYKA A TY

Dnia 18.09.2013r. uczniowie naszej szkoy  wzili udzia w debacie na temat praktycznych rozwiza zmierzajcych do promocji zdrowego trybu ycia oraz rozwoju infrastruktury rowerowej w naszym miecie.

Organizatorem tego spotkania bya Modzieowa Rada Miasta, a patronat nad przedsiwziciem obj Prezydent Miasta.

Debat prowadzili czonkowie prezydium Modzieowej Rady Miasta.

Uczestnicy debaty zapoznali si z projekcj  „Starogardzkiego Lipdupa”, a nastpnie wspólnie staralimy si odpowiedzie na nurtujce nas pytania : Jak wyglda zdrowe odywianie w praktyce? Czy aktywny tryb ycia to luksus dla wytrwaych?  Czy eko - transport jest opacalny i bezpieczny?.

W spotkaniu wzili udzia przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego oraz uczniowie klas pierwszych.

Prezentacj fotograficzn wykona Grzegorz Walentowski z klasy II Ti.

[ IG]