XII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI TW覴CZOI KAROLA WOJTY

Serdecznie zapraszam do wzi阠ia udzia硊 w XII Szkolnym Konkursie Recytatorskim Twórczo禼i Karola Wojty硑, który rozpocznie si w naszej szkole 15 pa糳ziernika 2013 r. o godz. 9.00 w sali 32. Konkurs odb阣zie si w dwóch kategoriach: recytacje i poezja 秔iewana.

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni s o konsultacje u nauczycieli polonistów i nauczycieli bibliotekarzy.

Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Twórczo禼i Karola Wojty硑 b阣 reprezentowa nasz szko酬 na VIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórczo禼i Karola Wojty硑.

 

Organizator konkursu

Ewa Balcerzak

Wybór poezji Karola Wojty硑 – Jana Paw砤 II

Tags