Wymiana mi阣zynarodowa

          W dniach 07.09.2009 do 11.09.2009 b阣ziemy go禼i w naszej szkole grup 12 uczniów i 3 nauczycieli zzaprzyja糿ionej szko硑 Hildegardisschule z Munster. Nasz szko酬 reprezentowa b阣zie 17 uczniów zaanga縪wabnych w wymian mi阣zynarodow. Uczniowie obu szkó b阣 realizowali projekt:BAYCKI BURSZTYN. Ponadto dla uczestników wymiany przygotowane s wycieczki do Gda駍ka i Szymbarka oraz wiele ciekawych atrakcji. Relacj z przebiegu zaj赕 i pobytu naszych gosci w Zespole Szkó Ekonomicznych zamie禼imy na naszej stronie internetowej po zako馽zeniu realizacji projektu.

                                                                                       koordynatorzy wymiany mi阣zynarodowej

                                                                                            Aleksandra Adamiak, Ewa Balcerzak

 wi阠ej >>>