Kompetencje kluczowe drog do kariery - Toru

Dnia 20 wrzenia 2011 r. beneficjenci projektu „Kompetencje kluczowe drog do kariery”  w ramach Paszportów edukacyjnych pojechali do Torunia. W Toruniu uczestniczylimy  w seansie organizowanym przez planetarium pt. „Makrokosmos”. "Makrokosmos" to podró do kraców czasu i przestrzeni. W czasie niesamowitego lotu, oddalajc si coraz bardziej  od Ziemi, napotykamy planety, gwiazdy, galaktyki, by w kocu ogarn Wszechwiat  w najwikszej skali. Wyruszymy te w niezwyk podró w czasie. Zobaczymy narodziny  i schyek galaktyk, powstanie naszego ukadu planetarnego. Poznajemy ewolucj kosmosu  na przestrzeni biliardów lat, jego pocztek i moliwy koniec. Po sensie udalimy si na zwiedzanie Torunia, kady z nas kupi dla przyjació pierniki toruskie. Na koniec udalimy si na Uniwersytet Mikoaja Kopernika na wydzia fizyki, gdzie uczestniczylimy w pokazie „Promieniotwórczo – alchemia XX w.” Pokaz by bardzo interesujcy, poznalimy wiele ciekawych informacji zwizanych z promieniotwórczoci ale najciekawsze okazay si dowiadczenia zaprezentowane przez organizatorów pokazu.