HO POMORDOWANYM

25 wrze秐ia o godz. 13 w LESIE SZP蔊AWSKIM odb阣 si uroczysto禼i  zwi眤ane z oddaniem HOU POMORDOWANYM przez HITLEROWSKIE NIEMCY na ZIEMI  KOCIEWSKIEJ w czasie 2 Wojny iatowej. Zapraszam m硂dzie ZSE do naszego miejsca Pami阠i Narodowej w najbli縮z niedziel.

Tags