XXV OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zapraszamy wszystkich chtnych uczniów do wzicia udziau w eliminacjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Haso  przewodnie biecej edycji  brzmi „ W poszukiwaniu nowego adu ekonomicznego”
Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady przyjmowani s na wiele wyszych uczelni z pominiciem postpowania rekrutacyjnego oraz zwalniani s z etapu pisemnego egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec.
Szczegóowe informacje podane zostan przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Zgoszenia przyjmujemy do 30 wrzenia. Zapraszamy szczególnie klasy III i IV Technikum
Stanisawa Gb-Brandt

Tags