SPOTKANIA Z RODZICAMI - 6, 8 wrze秐ia 2011r. godz.16.30

6 wrze秐ia 2011r. o godz. 16.30 – odb阣zie si spotkanie rodziców uczniów klas I Technikum z Dyrektorem Szko硑 w sali gimnastycznej, o godz. 17.00 odb阣zie si spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami klas.

8 wrze秐ia 2011r. o godz. 16.30 – odb阣zie si spotkanie  rodziców uczniów klas maturalnych  
z Dyrektorem Szko硑 w sali gimnastycznej, o godz. 17.00 odb阣zie si spotkanie rodziców uczniów klas 2 – 4 Technikum i III klasy Liceum z wychowawcami klas.

SPOTKANIE RADY RODZICÓW – 15 wrze秐ia 2011r. godz. 16.30

Tags