PODSUMOWANIE PROJEKTU PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W EKONOMIKU

Projekt - „Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno kadry ksztacenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Erasmus+
sektora Ksztacenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

dla uczestników zagranicznych praktyk zawodowych do Wielkiej Brytanii

 

Tytu projektu: „Ekonomici, Logistycy i Informatycy ksztac si zawodowo na Wyspach Brytyjskich”

 

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W EKONOMIKU

Dnia 22 czerwca 2018 r. w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim odbya si konferencja podsumowujca projekt „Ekonomici, Logistycy i Informatycy ksztac si zawodowo na Wyspach Brytyjskich”. W uroczystoci uczestniczy Naczelnik Wydziau Edukacji - pan Marek Gabriel, dyrektor szkoy - pan Tadeusz Burczyk, przedstawiciele lokalnych zakadów pracy, grono pedagogiczne, uczestnicy projektu, ich rodzice oraz uczniowie wszystkich klas. 

 

W projekcie dotyczcym praktyk zawodowych w Portsmouth w latach 2017-2018 uczestniczyo 12 nauczycieli w ramach Job Shadowing oraz 60 uczniów ksztaccych si w zawodzie technik ekonomista, technik logistyk oraz technik informatyk. Wszyscy otrzymali certyfikaty Europass Mobility, które w poczeniu z nabytymi kompetencjami zwiksz konkurencyjno praktykantów zarówno na  krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Na konferencji uczestnicy projektu podzielili si swoimi wraeniami i przeyciami z pobytu w Wielkiej Brytanii. Opowiadali, gdzie pracowali, jak wykonywali prac, jak spdzali czas wolny i jakie efekty osignli dziki uczestnictwu w Projekcie.