PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTSMOUTH W WIELKIEJ BRYTANII - TECHNIK EKONOMISTA

 Uczniowie z klasy III ta (technik ekonomista) odbywaj praktyki zawodowe w firmach w Portsmouth w Anglii.  :

  1. The Range – jest to wielopoziomowy dom handlowy
  2.  British Heart Foundation – jest to fundacja, która dziki swojej dziaalnoci wspiera badania sercowo-naczyniowe w Wielkiej Brytanii..
  3. Barnardos – jest to brytyjska organizacja charytatywna zaoona w 1866 roku. Jej celem jest opieka i pomoc potrzebujcym dzieciom i modziey w Anglii. Fundacja ta wykorzystuje w swojej dziaalnoci kontrowersyjne kampanie reklamowe, aby zwróci uwag na problemy pojawiajce si w kraju

W praktykach udzia bior nie tylko uczniowie. Równie pani Emilia Chilicka i pani Lucyna Szczypior odbywaj praktyki w fundacji Barnardos, gdzie pracuj z Anglikami.

Wszyscy odbywajcy praktyki zapoznaj si z dokumentacj, przyjmuj towar do sklepów, ustalaj ceny, metkuj towary, obsuguj kas fiskaln i robi wiele innych rzeczy zwizanych z zawodem.

Praca ta ma suy porównaniu pracy na podobnym stanowisku w Polsce. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele komunikuj si z klientami i pracodawcami wycznie w jzyku angielskim. Wszyscy zwrócili uwag na bardzo owocn wspóprac w firmach i komunikacj interpersonaln. W firmach, gdzie odbywaj si praktyki poznajemy nowych ludzi i ich osobowoci. Brytyjczycy s bardzo uprzejmi, otwarci i yczliwi. Ponadto s tolerancyjni i okazuj szacunek kademu czowiekowi. Praca w brytyjskich firmach jest dla nas ogromnym dowiadczeniem, które bdziemy pamita do koca ycia.                                 

                                                                                                                   Lucyna Szczypior