„ Jeste秏y zale縩i od siebie”

W dniu 17 maja uczniowie dwóch klas pierwszych : 1 Ta i 1 Tc, udali si do SCK,  aby uczestniczy        w podsumowaniu projektu „ Jeste秏y zale縩i od siebie”. Projekt by realizowany przez uczennice        z I LO w Starogardzie Gda駍kim w ramach programu ZWOLNIENI Z TEORII.

W trakcie spotkania dziewczyny przybli縴硑 pomys na opracowanie projektu oraz wdro縠nie go do realizacji. Jedna z dziewcz眛 podj瓿a akcj ratowania 縴cia pasa縠rowi autobusu miejskiego, gdy ten zas砤b. St眃 potrzeba edukowania spo砮cze駍twa               w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kluczowe znaczenie podczas zdarze nag硑ch zagra縜j眂ych 縴ciu lub zdrowiu.

W dalszej cz甓ci spotkania m硂dzie mog砤 zweryfikowa swoj wiedz bior眂 udzia     w Quizie na temat znajomo禼i zasad, technik i procedur przeprowadzania pierwszej pomocy. W cz甓ci ko馽owej tego spotkania ratownicy z Kociewskiego Centrum Zdrowia przeprowadzili wzorowo pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  a tak縠 zaznaczyli, 縠 szczególnie licz si pierwsze 3-4 minuty od ustania pracy serca, aby poszkodowany mia szans na powrót do normalnego funkcjonowania i zwi阫sza szans na prze縴cie.

Uczniowie : Micha Czechowski 1 Ti oraz Pawe Po硂mski 2 Ti, odebrali dyplom za udzia w te禼ie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Iwona Grudzi駍ka