Regulamin Rekrutacji ZSE

 

zawód

1 przedmiot

2 przedmiot

3 przedmiot

4 przedmiot

Technik Ekonomista

jzyk polski

matematyka

jzyk angielski

jzyk niemiecki

Technik Informatyk

jzyk polski

matematyka

jzyk angielski

informatyka

Technik Logistyk

jzyk polski

matematyka

jzyk angielski

jzyk niemiecki

Technik Analityk

jzyk polski

matematyka

jzyk angielski

chemia

Technik Automatyk

jzyk polski

matematyka

jzyk angielski

fizyka

Technik Obsugi Turystycznej

jzyk polski

matematyka

jzyk angielski

geografia


REGULAMIN REKRUTACJI ZSE