NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Uroczyste rozpoczcie Roku Szkolnego 2018-2019 odbdzie si 3 wrzenia 2018 roku o godz. 9.00 w hali sportowej Zespou Szkó Ekonomicznych. Wszystkich uczniów obowizuje strój galowy.

Zajcie miejsc:

 

Przydzia sal - spotkanie wychowawcy z uczniami - 3.09.2018r.

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

2Ta

Alicja Negowska

09

2Tb

Joanna Kurowska

25

2Tc

Magorzata Wiszniewska

26

2Te

Stanisawa Gb-Brandt

11

2Ti

Danuta Godek

05

3Ta

Lucyna Szczypior

34

3Tb

Marzena udczak

19

3Tc

Monika Albrecht

28

3Td

Joanna Czepirska

12

3Ti

Daniel Szczypior

17

4Ta

Ewa Balcerzak

35

4Tb

Dawid Niemczyk

24

4Tc

Elbieta Szulca

08

4Td

Katarzyna Ludwig

25

4Ti

Emilia Kowalska

31