WIZYTA MONITORUJA W LIZBONIE

25 maja 2017 roku Dyrektor Zespo硊 Szkó Ekonomicznych Pan Tadeusz Burczyk przyjecha do Lizbony na wizyt monitoruj眂.

W ramach tej wizyty Pan Tadeusz Burczyk wraz z Pani Emili Chilick, która sprawowa砤 opiek nad m硂dzie勘 podczas praktyk zawodowych, odwiedzili miejsce praktyk uczniów - firm CINEL.

Zosta硑 przeprowadzone rozmowy z kierownictwem CINEL, informatykami nauczaj眂ymi m硂dzie, pracownikami CINEL, a tak縠 z koordynatork CASA DA EDUCAÇÃO Education & Training  Department Pani Rosario Pires. Wizyta monitoruj眂a przebieg砤 pomy秎nie.

Emilia Chilicka