PRAKTYKI ZAWODOWE W LIZBONIE - TECHNIK INFORMATYK

Dnia 21.05.2017 uczniowie z trzecich klas informatycznych (3Ti i 3Tei) wraz Pani Emili Chilick wyjechali na praktyki zawodowe do Lizbony. Praktyki odbywaj si w firmie CINEL, czyli Centrum Ksztacenia Zawodowego Przemysu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych. Misj placówki jest ksztacenie specjalistów. Uczniowie kadego dnia zdobywaj nowe dowiadczenie oraz umiejtnoci dotyczce ich zainteresowa oraz kompetencje zawodowe. Oprócz praktyk zawodowych uczniowie ucz si take jzyka portugalskiego oraz wieczorami zwiedzaj pikn Lizbon. 

Emilia Chilicka