Pracownie patronacka

Dziki wspópracy  szkoy z Zakadami Farmaceutycznymi Polpharma S.A. szkoa wzbogacia si w pracowni patronack przeznaczon do prowadzenia zaj teoretycznych z chemii. Wiceprezes Zarzdu Polpharma S.A.- pan Tomasz Moys -   dokona otwarcia  ufundowanej pracowni patronackiej w dniu rozpoczcia nowego roku szkolnego. Polpharma nadal sukcesywnie wyposaa pracowni patronack w szkole, kompletne jej urzdzenie zaplanowane jest na zakoczenie  I semestru 2016-2017.

Szkole naszej zaley na tym, eby wspólnie z Zakadami Farmaceutycznymi Polpharma wyksztaci na wysokim poziomie ,kompetentnych, gotowych do pracy, przyszych pracowników oraz eby te uczniowie po skoczeniu szkoy mieli perspektyw pracy w wymarzonym zawodzie i  w wymarzonej firmie.

Stanisawa Gb-Brandt