Szkolenia Job Shadowing

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

„Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Hiszpania.

W dniach od 26 wrzenia do 02 padziernika 2016 roku nauczyciele Zespou Szkó Ekonomicznych Margareta Moritz i Magorzata Maruszak odbyway szkolenie Job Shadowing w hotelach na Majorce.

Praca nauczycieli polegaa na obserwacji  pracy rezydenta, recepcjonisty oraz animatora czasu wolnego. W czasie pobytu nauczyciele uczestniczyli  w spotkaniach rezydenta z klientami hoteli: spotkanie wstpne po przyjedzie grupy do hotelu, spotkania informacyjne oraz spotkanie kocowe przed wyjazdem.

Spotkania odbyway si w hotelach:

Nauczyciele uczestniczyli równie w zajciach prowadzonych przez animatorów oraz przy obsudze goci hotelowych na recepcji hotelu Mimosa.

Zaobserwowane sposoby obsugi klienta naley wdroy na zajciach technika obsugi turystycznej. Mimo, e w naszym kraju obserwuje si podobne dziaania przy obsudze klienta to praca z klientem midzynarodowym: Anglicy, Wosi, Finowie, Francuzi, Hiszpanie, Norwegowie, Rosjanie, Czesi, Niemcy oraz inne narodowoci, wymaga znacznie wyszych kwalifikacji zarówno ze strony praktycznej jak i jzykowej. Szczególn uwag naley zwróci na animacj czasu wolnego, poniewa dziedzina to nie jest jeszcze w Polsce dostatecznie rozwinita.
 
 

Margareta Moritz, Magorzata Maruszak