MATURZYI Z EKONOMIKA NA JASNEJ G覴ZE

W poniedzia砮k 26 wrze秐ia uczniowie klas maturalnych wzi阬i udzia w XXV Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Pelpli駍kiej na Jasn Gór. Z naszej szko硑 do Cz阺tochowy pojecha硂 ponad 30 osób pod opiek Ksi阣za Krzysztofa W阺ierskiego i wychowawcy klasy  IV Td  Alicji Negowskiej.

Pielgrzymka Maturzystów to prawdziwa duchowa przygoda.  Z ca砮j diecezji do Cz阺tochowy przyjecha硂 prawie dwa tysi眂e maturzystów, którzy chcieli rozpoczynaj眂y si, jak縠 wa縩y rok szkolny, egzamin maturalny i wybór drogi 縴ciowej zawierzy Matce Bo縠j. Uczniowie uczestniczyli w zorganizowanym dla niech programie modlitewnym, którego punktem kulminacyjnym by砤 Msza 秝. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Na zako馽zenie wszyscy byli obecni na Apelu Jasnogórskim.

Na pochwa酬 zas硊guje bardzo dojrza砤 postawa i wysoka kultura uczniów naszej szko硑, oby egzamin maturalny zdali tak pi阫nie, jak prze縴li t pielgrzymk.