Z klas w przyszo w Polpharmie

Dziki wspópracy  szkoy z Zakadami Farmaceutycznymi Polpharma SA w biecym roku szkolnym zosta utworzony nowy profil ksztacenia  dla16 uczniów pierwszej klasy o kierunku technik-analityk (profil chemiczny). Opiera si on na tzw. systemie dualnym ksztacenia- zajcia ogólne i teoretyczne odbywaj si w szkole, natomiast zajcia praktyczne bd organizowane na terenie Polpharmy w zaadaptowanych do tego celu laboratoriach. Uczniowie nowej klasy bd mieli moliwo ksztacenia pod okiem najlepszych specjalistów, bd mogli m.in. korzysta z nowoczesnej aparatury pomiarowej, niezbdnych elektronarzdzi i odczynników. Uczniowie ksztac si nie tylko w ciekawym zawodzie ale te maj szans po ukoczeniu szkoy na  podjcie stabilnej, interesujcej i satysfakcjonujcej pracy.

W uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016-2017  uczestniczy Tomasz Moys, Wiceprezes Zarzdu Polpharma SA, który dokona symbolicznego otwarcia  pracowni patronackiej Polpharmy, przeznaczonej do prowadzenia zaj teoretycznych z chemii. Z rk Wiceprezesa uczniowie technika analityka otrzymali "wyprawki" w postaci eleganckich plecaków oraz przyborów szkolnych. yczymy wszystkim uczniom jak najlepszych wyników.

Stanisawa Gb-Brandt