Konkurs na indywidualn prezentacj multimedialn

Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno kadry ksztacenia zawodowego

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

Projekt:  „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych 
w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – Hiszpania 
Nr: 2015-1-PL01-KA102-015708

25 sierpnia zosta rozstrzygnity konkurs na indywidualn prezentacj multimedialn – sprawozdanie z zagranicznych praktyk zawodowych na Majorce. Do konkursu przystpili wszyscy uczestnicy praktyk zawodowych. Wszystkie prace speniay warunki regulaminu konkursu. Prace konkursowe oceniaa komisja w skadzie:

Tadeusz Burczyk    Dyrektor ZSE

Stanisawa Gb-Brandt    Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

Margareta Moritz    koordynator projektu

Zgodnie z regulaminem jurorzy brali pod uwag ponisze kryteria:

 

Wedug jurorów najlepsz prac okazaa si prezentacja wykonana przez Karolin Bobkowsk.  Wyróniono dodatkowo prezentacje: Pauliny Stangel, Przemysawa Wróblewskiego i Marty Suchockiej. Nagrodzona praca zostanie umieszczona na stronie ZSE.

Autorzy najlepszych prac konkursowych  wykazujc si umiejtnociami dokumentowania, stworzyli bardzo dobre i ciekawe materiay, które z powodzeniem mog by wykorzystane do popularyzacji projektu.
        
Margareta Moritz