Szkolny konkurs na „NAJLEPSZ KLAS ROKU”

Technikum Nr 1 w Zespole Szkó Ekonomicznych  Starogardzie Gd. w roku szkolnym 2015/ 2016 –  Podsumowanie konkursu

Miejsce

Klasa

Wychowawca

Liczba punktów przyznawanych za:

SUMA

punktów

Frekwencja

IX – VI 2015

rednia ocen uczniów

Oceny z zachowania

rednia ocen z zachowania

I pórocze

II pórocze

I pórocze

II pórocze

I pórocze

II pórocze

I

3 Ta

p. Stanisawa Gb-Brandt

183

80

90

145

144

50

50

742

II

1 Ti

p. Emilia Chilicka

199

65

65

138

142

50

50

709

III

1 Td

p. Katarzyna Ludwig

182

75

85

131

131

50

50

704

IV

2 Ta

p. Mariusz Beczcki

169

75

80

117

125

50

50

666

V

1 Ta

p. Ewa Balcerzak

165

70

75

126

121

50

50

657

VI

1 Tb

p. Dawid Niemczyk

179

65

70

113

126

50

50

653

VII

3 Td

p. Alicja Negowska

126

80

90

123

131

50

50

650

VIII

2 Td

p. Alicja Wsowska

121

80

80

134

127

50

50

642

IX

1 Tc

p. Elbieta Szulca

141

70

75

119

127

50

50

632

X

2 Te

p. Karolina Szlachcikowska

155

65

70

114

124

50

50

628

XI

3 Ti

p. Danuta Godek

88

60

70

139

136

50

50

593

XII

2 Tc

p. Aneta Janicka

104

70

80

119

119

50

50

592

XIII

3 Tc

p. Joanna Czepirska

137

60

75

106

126

30

50

584

XIV

2 Tb

p. Margareta Moritz

113

60

65

104

112

30

50

534

XV

2 Ti

p. Sylwia Borzyszkowska

141

45

45

105

113

30

30

509

XVI

3 Tb

p. Joanna Kurowska

91

60

70

105

115

30

30

501

Tags