III Pomorskie Obchody iatowego Dnia FAS w Starogardzie Gda駍kim

 

Ju dzi zapraszamy na III Pomorskie Obchody iatowego Dnia FAS.

Odb阣 si one w Starogardzie Gda駍kim,

10 wrze秐ia 2016 r., w godz. 11.00 - 15.00 pod has砮m „Ci笨a - zero alkoholu”.

 

 

Organizuj je: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gda駍kim, Fundacja „Trze紈o舵” z Gdyni, Okr阦owa Izba Piel阦niarek i Po硂縩ych w Gda駍ku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gda駍kim.

Patronat honorowy obj阬i: Starosta Starogardzki, Prezydent Miasta Starogard Gda駍ki oraz Przewodnicz眂a Okr阦owej Izby Piel阦niarek i Po硂縩ych w Gda駍ku.

 

W programie:

Iwona Grudzi駍ka- pedagog szkolny