WA疦A INFORMACJA DLA ABSOLWENT覹

Absolwenci Technikum, którzy zdali wszystkie egzaminy kwalifikacyjne w danym zawodzie, mog odebra w sekretariacie szko硑 dyplom. 

Tags