Szkolenia Job Shadowing

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Projekt:  „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych  w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – Portugalia Technik administracji Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015708

W dniach 11- 22 kwietnia 2016 roku nauczyciele Zespou Szkó Ekonomicznych  Stanisawa Gb-Brandt  i Lucyna Szczypior  odbyway szkolenie w Lizbonie – Job Shadowing.

Praca nauczycieli polegaa na obserwacji  firm, wyszych uczelni, szkó oraz centrów szkoleniowych.

W czasie dwutygodniowego pobytu nauczyciele uczestniczyli  w szkoleniach, dyskusjach i seminariach. W poszczególnych dniach odwiedzili:

Wiele  zaobserwowanych elementów ksztacenia zawodowego  funkcjonuje na podobnych zasadach jak w Polsce. Niektóre metody praktycznego nauczania mona bdzie wdroy  na zajciach w naszej szkole.

Stanisawa Gb-Brandt, Lucyna Szczypior