Powitanie go禼i i wizyta monitoruj眂a

Projekt wspó砯inansowany przez Uni Europejsk w ramach 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

 

W czwartek wieczorem - 15 kwietnia 2016 r. uczniowie wraz z opiekunami  powitali na lotnisku w Lizbonie go禼i ,którzy przybyli na wizyt monitoruj眂  praktyki. To by砤 nasza niespodzianka, nie oby硂 si bez flagi narodowej  oraz powitalnych 秔iewów. Serdecznie powitali秏y Wicestarost Powiatu Starogardzkiego pana Kazimierz Chy酬, Etatowego Cz硂nka Zarz眃u Powiatu pana Patryka Gabriela oraz  naszego Dyrektora Szko硑 pana Tadeusza  Burczyka .  W czasie monitorowania  praktyk przybyli go禼ie z硂勘 wizyty w ka縟ej z firm ,w których pracuj  uczniowie oraz spotkaj si z opiekunami portugalskimi .Równie przeprowadz rozmowy z praktykantami, nauczycielami   oraz wezm udzia w realizacji programu kulturowego poprzez  zapoznanie si z atrakcjami Lizbony oraz poprzez wspólne zwiedzanie  jej okolic. Naszym go禼iom 縴czymy udanej wizyty, natomiast praktykantom  jak najlepszej opinii w ocenie pracodawców portugalskich.

Stanis砤wa G潮b-Brandt