Kiermasz u縴wanych podr阠znik體

Samorz眃 Uczniowski  zorganizowa w dniu 4 wrze秐ia kiermasz u縴wanych podr阠zników. Impreza wpisana na sta砮 do kalendarza szko硑 cieszy砤 si du縴m zainteresowaniem. Podobnie jak w latach poprzednich obroty by硑 zadawalaj眂e i wielu uczniów skorzysta硂 z okazji zakupu podr阠zników po okazyjnych cenach.