Program kulturowy praktyk w Darmstadt.

Równolegle z ksztaceniem zawodowym realizowany by program kulturowy, praktykanci w czasie  wolnym od pracy poznawali kultur i tradycje Niemiec.

W sobot 09.05.2015r. zorganizowalimy wycieczk do Wiesbaden, stolicy landu Hesja. Modzie miaa okazj zobaczy m.in. monumentalny dom uzdrowiskowy, plac Zamkowy wraz z paacem ksicym, Stary i Nowy Ratusz oraz neogotycki protestancki koció zbudowany w latach 1853 – 1862.

W niedziel 10.05.2015 odbya si wycieczka do Heidelbergu, miasta lecego w kraju zwizkowym Badenia-Wirtembergia.
Tutaj moglimy podziwia:

Po zwiedzaniu odbya si bardzo atrakcyjna podró statkiem wycieczkowym po rzece Neckar.

W czwartek 14 maja 2015 odbya si wycieczka do Frankfurtu  nad Menem, miasta lecego w kraju zwizkowym Hesja. Pooone jest ono po obu stronach rzeki Men, w pobliu gór Taunus. Frankfurt jest pitym co do wielkoci miastem Niemiec, znajduje si w nim najwiksze lotnisko w Niemczech, które przyjmuje dziennie ponad 150 tysicy pasaerów. Frankfurt zadziwi nas swoim rozmachem, drapacze chmur ssiaduj z pojedynczymi zabytkami sprzed wieków, podziwialimy jego urok z 56 pitra wieowca  Main Tower. W czasie rejsu po rzece Men podziwialimy uroki tego niezwykego miasta.

Najwicej jednak czasu uczniowie mieli na odkrywanie uroków Darmstadt, które pooone jest w kraju zwizkowym Hesja, gdzie cz si elementy tradycji niemieckiej z elementami nowoczesnoci. W trakcie pobytu w Darmstadt uczniowie zobaczyli Wie lubn na Mathildenhöhe, która jest symbolem miasta, oraz  inne atrakcji turystyczne m.in. dom Waldspirale, zamek (XVI-XVIII w.), zabudowa starego miasta z ratuszem (XVI w.), liczne zabytkowe budowle architektury sakralnej, np. koció farny (XV w.).

Elbieta Szulca