Stop pijanym kierowcom - warsztaty

PROGRAM PRZECIWDZIAANIA PROWADZENIU POJAZDÓW

POD WPYWEM ALKOHOLU I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1W trosce o bezpieczestwo naszej modziey ( modych i pocztkujcych kierowców) stworzylimy moliwo udziau  uczniom klas drugich i trzecich w  warsztatach edukacyjno-profilaktycznych zwikszajcych wiadomo uczniów w zakresie wpywu alkoholu i innych rodków psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów.

Zajcia stanowiy form profilaktyki alkoholowej, a ich gównym celem byo ksztatowanie postawy odpowiedzialnej w odniesieniu do jazdy samochodem. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazj  zrozumie jakie ograniczenia wywouj alkohol i substancje psychoaktywne w zakresie funkcji poznawczych oraz w jaki sposób przekada si to na ryzyko spowodowania lub udziau w wypadku. Ponadto w trakcie spotkania modzie wykonywaa rónego rodzaju testy psychologiczne, wiczenia na podstawie gry dydaktycznej, oraz miaa okazj obejrze fragmenty filmów przedstawiajce skutki jazdy „pod wpywem”.

Picie alkoholu przez kierowc uniemoliwia bezpieczn jazd samochodem, poniewa alkohol:

Warsztaty  przeprowadzia Pani Monika Michna- instruktor owiaty zdrowotnej w Starogardzie Gdaskim. Dzikujemy.

Szerokiej i bezpiecznej drogi yczy pedagog szkolny.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania pie nie jedPROGRAM PRZECIWDZIAANIA PROWADZENIU POJAZDÓW POD WPYWEM ALKOHOLU I SUBSTANCJI PSCHOAKTYWNYCH

 

 

W trosce o bezpieczestwo naszej modziey ( modych i pocztkujcych kierowców) stworzylimy moliwo udziau  uczniom klas drugich i trzecich w  warsztatach edukacyjno-profilaktycznych zwikszajcych wiadomo uczniów w zakresie wpywu alkoholu i innych rodków psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów.

Zajcia stanowiy form profilaktyki alkoholowej, a ich gównym celem byo ksztatowanie postawy odpowiedzialnej w odniesieniu do jazdy samochodem. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazj  zrozumie jakie ograniczenia wywouj alkohol i substancje psychoaktywne w zakresie funkcji poznawczych oraz w jaki sposób przekada si to na ryzyko spowodowania lub udziau w wypadku. Ponadto w trakcie spotkania modzie wykonywaa rónego rodzaju testy psychologiczne, wiczenia na podstawie gry dydaktycznej, oraz miaa okazj obejrze fragmenty filmów przedstawiajce skutki jazdy „pod wpywem”.

Picie alkoholu przez kierowc uniemoliwia bezpieczn jazd samochodem, poniewa alkohol:

ü  pogarsza koordynacj ruchów – trudnoci w wykonywaniu dwóch i wicej czynnoci jednoczenie,

ü  zmniejsza szybko reakcji – wydua si czas reakcji (np. hamowania) w przypadku dostrzeenia niebezpieczestwa,

ü  ogranicza pole widzenia – zawa normalne pole widzenia : od kta 180 stopni do bardzo wskiego, przez co mona nie zauway pojazdu nadjedajcego z bocznej drogi,

ü  powoduje bdn ocen odlegoci i szybkoci – moe wydawa si, e samochód pas jezdni lub drzewo s znacznie dalej ni w rzeczywistoci,

ü  alkohol powoduje pogorszenie wzroku – problem z dostrzeeniem szczegóów, wiate, znaków, pieszych i innych przeszkód.

Warsztaty  przeprowad

PROGRAM PRZECIWDZIAANIA PROWADZENIU POJAZDÓW POD WPYWEM ALKOHOLU I SUBSTANCJI PSCHOAKTYWNYCH

 

 

W trosce o bezpieczestwo naszej modziey ( modych i pocztkujcych kierowców) stworzylimy moliwo udziau  uczniom klas drugich i trzecich w  warsztatach edukacyjno-profilaktycznych zwikszajcych wiadomo uczniów w zakresie wpywu alkoholu i innych rodków psychoaktywnych na prowadzenie pojazdów.

Zajcia stanowiy form profilaktyki alkoholowej, a ich gównym celem byo ksztatowanie postawy odpowiedzialnej w odniesieniu do jazdy samochodem. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazj  zrozumie jakie ograniczenia wywouj alkohol i substancje psychoaktywne w zakresie funkcji poznawczych oraz w jaki sposób przekada si to na ryzyko spowodowania lub udziau w wypadku. Ponadto w trakcie spotkania modzie wykonywaa rónego rodzaju testy psychologiczne, wiczenia na podstawie gry dydaktycznej, oraz miaa okazj obejrze fragmenty filmów przedstawiajce skutki jazdy „pod wpywem”.

Picie alkoholu przez kierowc uniemoliwia bezpieczn jazd samochodem, poniewa alkohol:

ü  pogarsza koordynacj ruchów – trudnoci w wykonywaniu dwóch i wicej czynnoci jednoczenie,

ü  zmniejsza szybko reakcji – wydua si czas reakcji (np. hamowania) w przypadku dostrzeenia niebezpieczestwa,

ü  ogranicza pole widzenia – zawa normalne pole widzenia : od kta 180 stopni do bardzo wskiego, przez co mona nie zauway pojazdu nadjedajcego z bocznej drogi,

ü  powoduje bdn ocen odlegoci i szybkoci – moe wydawa si, e samochód pas jezdni lub drzewo s znacznie dalej ni w rzeczywistoci,

ü  alkohol powoduje pogorszenie wzroku – problem z dostrzeeniem szczegóów, wiate, znaków, pieszych i innych przeszkód.

Warsztaty  przeprowadzia Pani Monika Michna- instruktor owiaty zdrowotnej w Starogardzie Gdaskim. Dzikujemy.

Szerokiej i bezpiecznej drogi yczy pedagog szkolny.

 

 

zia Pani Monika Michna- instruktor owiaty zdrowotnej w Starogardzie Gdaskim. Dzikujemy.

Szerokiej i bezpiecznej drogi yczy pedagog szkolny.