KONKURS NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN

Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego” 

Projekt:  Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001876


KONKURS NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PRAKTYK ZAWODOWYCH W NIEMCZECH

Konkurs jest przeznaczony dla uczestników projektu - Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere".

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczcej pracy w zakadach pracy i spdzania czasu wolnego w czasie praktyki zawodowej odbytej w Niemczech.

Prace naley dostarczy na USB do koordynatora projektu - Elbiety Szulca do dnia 29.05.2015r. Wyniki ogoszone zostan 11.06.2015r.

Peen regulamin konkursu na prezentacj multimedialn znajduje si w zaczniku.

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, a najlepsza praca zostanie nagrodzona oraz umieszczona na szkolnej stronie internetowej: www.zse.com.pl

REGULAMIN KONKURSU

 

Elbieta Szulca

Mariusz Beczcki