Dodatkowa rekrutacja do projektu

Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego” 

Projekt:  Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001876


W zwizku z rezygnacj z udziau w projekcie trzech  uczestników, ogaszamy dodatkow rekrutacj, w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”  - Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego”.

Rekrutacja odbdzie si w dniach od 17 – 22.04.2015. Przystpi do niej uczniowie klas: III Tbr (Technik Organizacji Reklamy) i III Tch (Technik Handlowiec), którzy zo formularz aplikacyjny.

 

Plan dodatkowej rekrutacji:

  1. Zoenie formularzy aplikacyjnych - do 17.04.2015 (pitek)
  2. Test z jzyka niemieckiego - 20.04.2015 (poniedziaek, na 6 godzinie  lekcyjnej
  3. Test z przedmiotów zawodowych - 21.02.2014 (wtorek), na 4 godzinie  lekcyjnej
  4. Rozmowa rekrutacyjna - 22.04.2015 (roda) - od godziny 10,25  w sali nr 02/A .

 

Koordynator projektu

      Elbieta Szulca