Rekrutacja na: Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

Rekrutacja na:

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

 "Der Schlüssel zur Karriere"

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków

Europejskiego Funduszu Spoecznego

W ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”  - Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego”, w dniach  25 -  27 lutego i 02.marca 2015 r. odbdzie si rekrutacja. Przystpi do niej uczniowie klas: III Tbr (Technik Organizacji Reklamy) i III Tch (Technik Handlowiec), którzy zoyli formularz aplikacyjny.

Plan rekrutacji:

 1. Zoenie formularzy aplikacyjnych – do 25.02.2015 (roda)
 2. Testy z jzyka niemieckiego   - 26.02.2015
  • III Tch - na 6 godzinie  lekcyjnej
  • III Tbr – na 6 godzinie lekcyjnej
 3. Testy z przedmiotów zawodowych – 27.02.2014
  • III Tch - na 4 godzinie  lekcyjnej
  • III Tbr - na 4 godzinie  lekcyjnej
 4. Rozmowa rekrutacyjna – 02.03.2015 (poniedziaek) – od godziny 15,00  w sali nr 12.

Elbieta Szulca

Formularz aplikacyjny
Regulamin praktyk

Deklaracja uczestnictwa

Tags