CZUJ, WIDZ, SYSZ, RATUJ – szans na uratowanie ludzkiego ycia

s

W biecym roku szkolnym, na przeomie listopada, grudnia i  stycznia uczniowie klas  pierwszych Zespou Szkó Ekonomicznych bior udzia w kursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty prowadz ratownicy z Kociewskiego Centrum Zdrowia  Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Starogardzie Gd.

Szkolenie skada si z:

 

 


Poprzez udzia w programie modzie nauczy si:

Na zakoczenie kursu uczniowie otrzymaj certyfikaty.

Zajcia na terenie szkoy nadzoruje nauczyciel Edukacji dla Bezpieczestwa Pan Piotr Kamiski.

Koordynatorem realizacji programu jest Pani Iwona Grudziska, pedagog szkolny.

[IG]