RZUC PALENIE RAZEM Z NAMI.

Dnia 27 listopada  2014 roku w naszej szkole obchodzilimy dzie RZUC PALENIE RAZEM Z NAMI.

Byo to kolejne wydarzenie  majce na celu promocj zdrowego stylu ycia oraz zapobieganie uzalenieniom wynikajce z  realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego i programu Szkoy Promujcej Zdrowie. W ofercie skierowanej do modziey, ale take nauczycieli i innych pracowników szkoy znalaz si  „szeroki wachlarz bezpatnych usug medycznych”. Zainteresowanie naszymi propozycjami przeszo nasze najmielsze oczekiwanie.

Kady chtny uczestnik, dziki pomocy pa opiekunek medycznych i tym razem, take pana opiekuna medycznego, mia okazj sprawdzi swoje BMI (stosunek wzrostu do wagi), cinienie krwi,  a nawet zawarto dwutlenku wgla w wydychanym powietrzu z puc.

Po raz drugi gocilimy u nas  panie dietetyczki z zaprzyjanionej firmy Natur House, które przygotoway dla modziey badanie majce na celu pomiar zawartoci wody w organizmie, czy wykrycie niedowagi lub otyoci, zagraajcych zdrowiu czowieka. Chtnych nie brakowao, co wiadczy o wiadomoci prozdrowotnej, i o tym e   zdrowe odywianie jest dla naszej modziey bardzo wane.

Niespodziank dla wielu dziewczt bya obecno Pani kosmetyczki, która w przystpny sposób udzielaa porad na temat stosowania wszelkich dostpnych na rynku kosmetyków, umiejtnoci wykonywania zabiegów demakijau twarzy. Modzie otrzymaa take bezpatne próbki rodków pielegnujacych.

Równoczenie w gabinecie pani pielgniarki odbyway si  bezpatne badania suchuWykonyway je Panie audiolog z Firmy Geers ze Starogardu Gdaskiego.  Modzie miaa okazj zbada aktualny stan swojego suchu, co w dzisiejszych czasach jest niezmiernie wane ze wzgldu na otaczajcy nas haas, równie gone suchanie muzyki z wykorzystaniem suchawek.

Równie ciekawe, a zarazem pouczajce okazay si eksperymenty i dowiadczenia pokazujce wpyw dymu tytoniowego na puca czowieka, które przygotowa pracownik owiaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitrno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gd..

Do dyspozycji uczniów znalazo si mnóstwo materiaów informacyjnych w postaci ulotek, broszur, przepisów, porad, wskazówek.

Na uczestników tego prozdrowotnego przedsiwzicia  czeka zdrowy poczstunek. – pyszne, sodkie jabka oraz buteleczki z niegazowan wod.

Ogromne ainteresowanie uczniów profilaktyk, badaniami oraz innymi formami promocji zdrowego stylu ycia wiadczy o tym, e jest to naprawd wana i potrzebna inicjatywa. W akcji udzia wzio 150 uczniów, 32 nauczycieli i 4 pracowników szkoy.

Spotkanie to mogo by zrealizowane dziki przychylnoci Pana Starosty Leszka Burczyka i Wydziau Nadzoru Wacicielskiego, Zdrowia i Polityki Spoecznej, fundatorów owoców i wody.