RZU PALENIE RAZEM Z NAMI

 p

W ramach
WIATOWEGO DNIA
RZU PALENIE RAZEM Z NAMI
w czwartek 27.11.2014r. od 9.30 – 11.30 w sali 09
 

 

odbd si bezpatne konsultacje profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez nastpujcych specjalistów:

 

harmonogram udziau w spotkaniach  :

Lekcja - godziny

Klasa

Nauczyciel

Lekcja 3     9.40-10.00

1 Td

2 Ta

A.Slosarska
S.Brandt

Lekcja 3     10.00-10.20

1 Tb

1 Tc

M.Moritz
L.Bieliska-Sytek

Lekcja 4      10.40 – 11.10

2 Tc

2 Td

A.Wsowska
B.Piechowska

Lekcja 4      11.10 – 11.30

2 Tb

1 Ta

J.Czepirska

L.Szczypior

 

 

PAMITAJ!

Palenie tytoniu czsto niesie za sob powane skutki zdrowotne.

Palacze s szczególnie naraeni na:

 

Co zyskasz rzucajc palenie ju dzi:

 

Bez wzgldu na wiek rzucanie palenia zawsze si opaca!