Warsztaty "BIOR ODPOWIEDZIALNO"

W dniach 06.10.2014 – 10.10.2014 uczniowie klas II i III uczestniczyli w realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego Bior odpowiedzialno, którego celem bya edukacja modych ludzi w zakresie specyficznych szkód, jakie moe powodowa picie i naduywanie alkoholu przez dziewczta, a zwaszcza picie alkoholu w czasie ciy oraz ksztatowanie zachowa sprzyjajcych zostaniu wiadomymi rodzicami.

Dowiedzielimy si, e diagnoza FAS – Alkoholowy Zespó Podowy, jest stawiana gdy matka pia alkohol w ciy, a dziecko urodzio si z cechami dysmorfii twarzy, maogowiem czy niskorosoci.

Podczas zaj modzie dyskutowaa w grupach na temat warunków sprzyjajcych prawidowemu przebiegowi ciy, czynników szkodzcych rozwijajcemu si podowi oraz na temat problematyki uszkodze dzieci w okresie, kiedy matka pije alkohol w ciy – FAS.  W programie zosta wykorzystany angielski film dokumentalny „ Wieczne dziecko”.

Iwona Grudziska

Tags